"Waar is de chily" - auteur onbekend

 Mail naar Sirene '99  Login beheer gedeelte  Home  


 Menu ---
---
 Home
 Nieuws
 Agenda
 Verslag
 Clubavonden
 Foto's
 Gastenboek
---

 Info ---
---
 Contact
 Profielschets
 Regelement
 Soos-info
 Locatie
---

 Links ---
---
 VJL
 Rollebol
---

 - Soos info -

Soos info

De Soos-groep heeft clubavond op vrijdag tussen 20.45 en 22.15 uur volgens het schema.

Soosavond

De Soos heeft 2 clubavonden per maand. Eén zogenaamde soos-avond waar je gezellig met elkaar kunt praten, kaarten of spellen.

Activiteiten

De andere clubavond is een activiteit die meestal wat duurder is dan de gemiddelde activiteit. De activiteiten vinden meestal plaats op die vrijdagavond, maar soms ook op een ander tijdstip in de week, maar dat hoor je dan tijdig.

Ook dit jaar geven we jullie de info (met name over de activiteiten) zoveel mogelijk via de mail door, dat werkt het beste. Als je je mailadres nog niet hebt doorgegeven, doe dat dan zo snel mogelijk.

Afmelden!

Uit ervaringen van vorige jaren, worden de soos-avonden te pas en te onpas bezocht, men blijft even, gaat weer naar buiten, enz. We willen heel graag dat:

  • iedereen die niet komt, zich ook afmeld bij de (hoofd)leiding en
  • iedereen die wel komt de hele clubavond ook (binnen) blijft.

Dus: Bij verhindering bij de activiteiten, maar ook bij de soos-avonden graag afmelden bij Rob Simons (SMS: 06-51465838)(mail: rhp.simons@planet.nl)

-   -

 

© Copyright 2002, Stichting Jeugdclub Sirene '99

---