"Waar is de chily" - auteur onbekend

 Mail naar Sirene '99  Login beheer gedeelte  Home  


 Menu ---
---
 Home
 Nieuws
 Agenda
 Verslag
 Clubavonden
 Foto's
 Gastenboek
---

 Info ---
---
 Contact
 Profielschets
 Regelement
 Soos-info
 Locatie
---

 Links ---
---
 VJL
 Rollebol
---

 - Regels en gebruiken -

Regels en gebruiken

 • Kom niet meer dan 10 minuten van te voren naar de club.
 • Ga rustig het gebouw in het uit zodat je de groep die in het andere lokaal club draait geen last van je heeft
 • De ouders worden verzocht de kinderen van groep 3 en 4 na de clubavond op te komen halen.
 • Luister op de clubavond goed naar wat er gezegd wordt over de volgende (club)week.
 • Je krijgt op de clubavond vaak een stencil mee over bepaalde activiteiten of organisatorische zaken. Lees die stencil zelf en geef die thuis aan je ouders af.
 • Neem geen snoep meer naar de club. Als je dat wel doet, zorg dan dat je genoeg bij je hebt zodat je iedereen iets kan geven.
 • Het is niet verplicht om op je verjaardag uit te delen. Het mag wel.
 • Als je een keer niet kan komen, meld je dan af bij de hoofdleid(st)er. Is deze niet thuis, bel dan een van de andere leid(st)ers.
 • Als er tijdens een clubavond iets uitgelegd wordt, probeer dan even stil te zijn en te luisteren.
 • Als leden niet goed luisteren of iets uithalen wat niet door de beugel kan, kunnen ze door de leiding naar huis gestuurd worden. Een van de leid(st)ers zal na de clubavond de ouders even inlichten over het waarom.
 • Schade die opzettelijk wordt toegebracht aan het clubgebouw of aan de spullen die erin staan, zullen door de leden zelf moeten worden betaald. Ben dus altijd voorzichtig met materialen en het gebouw.
 • Als we de rijksweg oversteken, wacht dan altijd (met of zonder fiets) vóór het fietspad. De leid(st)ers zullen je precies vertellen wanneer je over mag steken.
 • GSM's mogen niet mee naar de club, en moeten dus thuis blijven.
-   -

 

© Copyright 2002, Stichting Jeugdclub Sirene '99

---