"Frans Muyrers heat nog neet afgewasse" - oud leider

 Mail naar Sirene '99  Login beheer gedeelte  Home  


 Menu ---
---
 Home
 Nieuws
 Agenda
 Verslag
 Clubavonden
 Foto's
 Gastenboek
---

 Info ---
---
 Contact
 Profielschets
 Regelement
 Soos-info
 Locatie
---

 Links ---
---
 VJL
 Rollebol
---

 - Profielschets -

Profielschets Jeugdclub Sirene '99 Lomm

Sirene '99 is een jeugdclub die bestaat sinds (zoals de naam al zegt) 1999. In september van dat jaar zijn de 3 Lommse (jeugd)verenigingen jongensclub "Lichtboei 75", meisjesclub "de Zonnebloem" en de KPJ gefuseerd. Niet vanwege dalende ledenaantallen bij de afzonderlijke verenigingen, maar enerzijds omdat een jongens- en meisjesclub een verouderd fenomeen was, anderzijds uit financieel en organisatorisch oogpunt.

Onze club is gehuisvest in twee oud-klaslokalen van de plaatselijke basisschool en het clublokaal ligt dus aan de huidige bassisschool vast op Kampstraat 21 in Lomm (zelfde adres als de basisschool). Naast deze twee lokalen bestaat de huisvesting uit een entree / gang, een toiletruimte, een keuken van ± 15m2 en een kampmaterialenopslag van ± 35m2. Deze faciliteiten worden gehuurd van de gemeente Venlo. Daarnaast is er een beperkte buitenspeelplaats, afgezet met een hekwerk.

Een redelijk klein dorp als Lomm heeft buiten de voetbal- en de tennisclub niet veel te bieden voor de jeugd aan ontspannende (avond)activiteiten. Onze club neemt dan ook een belangrijke plaats in, in het sociale- en recreatieve leven van veel kinderen.

Vanaf groep 3 (van de bassisschool) kunnen kinderen lid worden van onze club, ze zijn dan 6 jaar. Ze kunnen lid blijven t/m de derde klas van de middelbare school, ze zijn dan ongeveer 15 jaar. Ongeveer 95% van alle kinderen in de leeftijdsgroep 6 t/m 15 jaar zijn ook werkelijk lid van onze vereniging. In de praktijk zijn dat er meestal net iets over de 100. We bereiken dus een heel groot gedeelte van de Lommse kinderen met onze activiteiten.

Ook hebben we een groot leidingbestand van maar liefst 40 personen. Hiervan vormen rond de 10 mensen het bestuur, dat de grote lijnen en het clubbeleid uitstippelt. Een gedeelte van de leiding bestaat uit jonge leiding (zogenaamde hulpleiding), die meteen na het lid-zijn aan onze leiding worden toegevoegd. De doorstroming van leden naar hulpleiding verloopt dan ook soepel. Samen met de "gewone" leiding allemaal mensen die zich wekelijks inzetten om anderen een leuke (club)avond te bezorgen. Samen met de leden houdt dat in dat 14% van de Lommse inwoners lid is van onze club.

De kinderen zijn over 8 clubavonden verdeeld. Iedere clubavond heeft zijn eigen vaste leiding die elke week iets voor de groep organiseert: sport, spellen binnen en buiten, speurtochten, creativiteit, toneel, zwemmen, enz. Traditioneel worden er elk jaar St. Nicolaasavonden georganiseerd. Gezamenlijk houden we ieder jaar een Carnavalsavond. Voor de oudste 2 groepen (tweede en derde klas van de middelbare school) worden 2 wekelijks Soosavonden georganiseerd. Waarbij de helft van de avonden onder genot van frisdrank en muziek wordt gepraat en spellen worden gespeeld. De andere avonden vindt een activiteit plaats, meestal op een andere plaats.

Verder organiseert onze club samen met 6 andere clubs een grote spellendag in de lente genaamd Rollebol. Hierbij worden veel zeskampspellen georganiseerd, die je op een normale clubavond niet zo snel gaat doen (i.v.m. de grote voorbereiding).

Het grote hoogtepunt ieder jaar is echter het zomerkamp. In een andere plaats in de bossen wordt dan een compleet "dorp" opgebouwd bestaande uit een heleboel tenten. Een week lang wordt op gaskomfoors gekookt en er worden de hele dag activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Ongeveer 80% van onze leden gaat ieder jaar mee op kamp. Dat betekent dat 80% van alle gezinnen van het dorp één of meer van hun kinderen gedurende de eerste week van de grote vakantie met ons mee op kamp gaan. Het dorp is die week bijna "uitgestorven".

-   -

 

© Copyright 2002, Stichting Jeugdclub Sirene '99

---